Контакт

​ТЕНТ А - број централе

011/20-54-500

ТЕНТ Б - број централе                              

011/8-111-200

​ТЕ „Колубара“                                          

​011/20-54-900

​ТЕ „Морава“                                                

​035/321-152

​Железнички транспорт                  

011/87-54-953

Људски рескурси

011/8755-006    

011/20-54-590

Oдноси с јавношћу и иформисање

011/20-54-500/ локали од 156 до160

е-mail: redakcijatent@eps.rs

​​​​

Top