Основни подаци

​Огранак „Термоелектране Никола Тесла“ је највећи произвођач електричне енергије у Југоисточној Европи. Има 14 блокова чија је укупна инсталисана снага 3.429,5 ​ мегавата, што је једна трећина инсталисаних капацитета „Електропривреде Србије“, и годишње произведе више од 50% српске електричне енергије.

Огранак ТЕНТ  се састоји од 5 организационих делова. То су: ТЕНТ А у Обреновцу (6 блокова укупне снаге 1.765,5 мегавата), ТЕНТ Б на Ушћу (два блока од по 650  мегавата), ТЕ „Колубара“ у Великим Црљенима (5 блокова укупне снаге 271 мегават, од којих је блок 4 снаге 32 MW конзервиран од 2013. године​), ТЕ „Морава“ у Свилајнцу (један блок од 125 мегавата) и Железнички транспорт који годишње превезе око 28 милиона тона лигнита са површинских копова басена „Колубара“. Ови делови су обједињени у једну целину 1990. године када је, у оквиру ЈП ЕПС, формирано Јавно предузеће „Термоелектране Никола Тесла“. Првог јануара 2006. ЈП ТЕНТ је трансформисано у ПД ТЕНТ. Од 1. јула 2015. године, ПД ТЕНТ постаје Огранак ТЕНТ ЈП “Електропривреда Србије".

 Термоелектрана у Обреновцу је почела да ради 7. марта 1970. године у саставу Здружене електропривреде Србије, а касније како су прављени нови блокови, тако се ширила и мењала свој правни статус. Шест блокова ТЕНТ А завршено је у периоду од 1970. до 1979. године, а два блока ТЕНТ Б пуштена су у погон 1983. и 1985. године. Железнички транспорт ТЕНТ-а прве тоне лигнита довезао је на депонију 30. августа 1969. године. ТЕ „Колубара“, најстарија српска термоелектрана, у погону је од 1956, док је ТЕ „Морава“, најмањи термокапацитет ЕПС-а, на мрежи од 1969. године.

Прву деценију овог века Огранак ТЕНТ је посветио модернизацији са ревитализацијом постројења и сталним активностима на повећању енергетске ефикасности. Блоковима ТЕНТ А-3, А-6,  А-5, Б-1 и Б-2 је повећана снага. Укупно је уложено 450 милиона евра – донација и сопствених средстава. Резултат улагања је повећање производње за 3,2 милијарде киловат-сати годишње, уз уштеду око 400.000 тона угља. Постигнут је ефекат као да је саграђен нов блок снаге 400 мегавата који би, да је заиста подигнут, коштао око милијарду евра. Захваљујући највише ревитализацији постројења, Огранак ТЕНТ је у 2011. години произвео рекордних 20 милијарди 205 милиона киловат-сати електричне енергије. То је највише што су икада заједно произвеле 4 термоелектране у саставу Огранка ТЕНТ. Железнички транспорт је, такође, оборио рекорд у довозу угља – више од 29 милиона тона. Рудари „Колубаре“ ископали су 2011. године 31 милион тона лигнита, што је највише до сада у једној години.

Огранак ТЕНТ предњачи и у области улагања у заштиту животне средине и подизању квалитета живота локалне заједнице. Најважнији досадашњи пројекти Огранак ТЕНТ у домену екологије су увођење новог система прикупљања, транспорта и депоновања пепела и шљаке ТЕНТ Б и на петом блоку ТЕ „Колубара“ (угушћен транспорт), реконструкција електрофилтера на свим блоковима који имају снагу већу од 100 мегавата, чиме је за 80% смањена емисија чврстих честица у димним гасовима, а завршена је и уградња нове опреме за континуална мерења емисија. До сада је у еколошке пројекте уложено око 100 милиона евра.

У фебруару 2019. положен је камен темељац за изградњу постројења за одсумпоравање димних гасова (ОДГ) на ТЕНТ А, а током године су започети радови на припреми терена за градњу планираних објеката.

Изградњом постројења за одсумпоравање димних гасова концентрација сумпорних оксида на блоковима од А3 до А6 биће сведена испод 200 милиграма  по нормалном метру кубном, што је у складу са важећим европским стандардима.

У постројењу ОДГ примењиваће се технологија са влажним кречњаком. Кречњак је најјефтинији апсорбент, у природи га има у изобиљу и лак је за манипулисање. Процесом одсумпоравања добијаће се гипс, као нуспроизвод који је користан адитив цементу, употребљив је као материјал за зидне панеле, а помешан са пепелом може се користити и у градњи путева. Лак је за складиштење и за манипулацију.

Вредност пројекта је близу 170 милиона евра, а средства су обезбеђена из кредита владе Јапана, уз посредовање јапанске Агенције за међународну сарадњу (JICA). Реализација највреднијег еколошког пројекта ЕПС-а тече под окриљем Сектора за кључне инвестиционе пројекте (СКИП).

Завршетак радова је планиран у лето 2022. године​.


Бригу о локалној заједници Огранак ТЕНТ, осим кроз заштиту животне средине, испољава и кроз одржавање система даљинског грејања, које је у Обреновцу решено на најбољи могући начин. 

 

​​​​​


Top