Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlјe na radu zaposlenih je prioritet u upravlјanju lјudskim resursima. Svesni da radimo teške poslove, procenili smo rizike svakog radnog mesta da bi sprečili nastanak povreda na radu . Naš cilј je da u tome budemo najbolјi.

Radi ostvarivanja bezbednosti i zdravlјa na radu utvrđujemo i sprovodimo preventivne aktivnosti. One se odnose na primenu savremenih tehničkih, ergonomskih, zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, organizacionih i drugih mera i sredstava za otklanjanje rizika od povreda zaposlenih. U svim privrednim društvima sprovodimo preventivne i periodične preglede i ispitivanje opreme za rad i uslova radne sredine. Stalnu brigu posvećujemo i opremi za ličnu zaštitu na radu. U svim organizacionim delovima podjednako redovno organizujemo periodične sistematske i kontrolne specijalističke zdravstvene preglede. Pratimo zdravlјe zaposlenih i podstičemo njihovu rehabilitaciju i rekreaciju.

Top