Kopovi

Kolubarski ugljeni basen

Kolubarski ugljeni basen lociran je u zapadnom delu Šumadije, između mesta Rudovaca (na istoku), Koceljeva (na zapadu), Stepojevca (na severu) i Slovca (na jugu) i zahvata površinu od oko 600 kvadratnih kilometara. Basen je izdužen pravcem istok-zapad, dimenzija po dužoj strani 55, a​ po kraćoj 16 kilometara.

Površinski kopovi kolubarskog basena proizvode oko 75 odsto lignita u Srbiji.

Danas se ugalj otkopava na četiri aktivna kopa: „Polje C”, „Polje E”, „Tamnava- Zapadno polje” i „Polje G”. U procesu rada, ova četiri kopa, koja se prostiru na površini od oko 80 kvadratnih kilometara, na području opština Lazarevac, Lajkovac i Ub, čine jednu tehnološku i proizvodnu celinu. Ugalj sa površinskih kopova „Polje C” i „Polje E” prerađuje se u pogonima za oplemenjivanje i separaciju uglja u Vreocima, dok se ugalj sa kopova „Tamnava-Zapadno polje” i „Polje G” usitnjava i sortira u „Drobilani“ na PK „Tamnava-Zapadno polje“. Ugalj se koristi za potrebe termoelektrana „Nikola Tesla” u Obrenovcu, „Kolubare A” u Velikim Crljenima i „Morave” u Svilajncu, kao i industrije i široke potrošnje.

Ugljeni basen Kolubara udaljen je od Termoelektrane „Nikola Tesla“ (TENT) oko 40 kilometara.

Kostolački ugljeni basen

Ležište „Drmno” nalazi se u istočnom delu Kostolačkog ugljenog basena, tj. istočno od reke Mlave i zahvata površinu od oko 50 kvadratnih kilometara. U kostolačkom basenu se proizvodi 25 odsto lignita u Srbiji i snabdeva termoelektranu „Kostolac“.

Istočna i južna granica ležišta su prirodne, tj. predodređene geološkim uslovima. Severnu granicu ležišta predstavlja reka Dunav, mada se ugljeni sloj kontinuirano prostire ispod Dunava i prelazi u ležište Kovin. Ugljeni basen Kostolca nalazi se u neposrednoj blizini termoelektrana „Kostolac A“ i „Kostolac B“. ​

Top