Misija i vizija


Misija

Misija Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“ je stabilna proizvodnja električne energije i sigurno snabdevanje kupaca u skladu sa tržišnim principima i kretanjima, postepeno dostizanje karbonske neutralnosti, uz povećanje korišćenja obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije, primenu mera očuvanja i unapređenja životne sredine, inovativnih rešenja i naprednih tehnologija, uz stalno povećanje kvaliteta usluga i nivoa zadovoljstva kupaca.

Vizija

Vizija Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“ je da bude profesionalna, tržišno orijentisana i profitabilna energetska kompanija, sa visoko razvijenom korporativnom organizacijom i kulturom, lider na domaćem tržištu električne energije, uticajna na regionalnom i evropskom tržištu električne energije, pokretač nacionalnog i ekonomskog razvoja, kao i pouzdan partner domaćih i međunarodnih institucija u primeni inovativnih rešenja i usluga.“

Top