Javne nabavke

Profil naručioca

Objave javnih nabavki možete pratiti i preko Portala javnih nabavki Portala javnih nabavki .

Za javne nabavke koje se sprovode po Zakonu o javnim nabavkama važećem od 01.07.2020. godine, naručilac EPS AD​ će na svojoj internet stranici objavljivati Javni poziv / obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. Konkursnu dokumentaciju i ostala dokumenta objavljivaće u skladu sa Zakonom na Portalu javnih nabavki. Molimo zainteresovana lica da javne nabavke po objavljenim Javnim pozivima prate na Portalu javnih nabavki.

Sve nabavke objavljene pre 01.01.2019. godine možete pogledati ovde.

Spisak negativnih referenci možete pogledati ovde.

Odluka o prodaji produkata sagorevanja i odsumporavanja u Ogranku TENT i TE-KO Kostolac

Adrese e-poste za prijem elektronskih faktura od 1. maja


 

 
Naziv javne nabavkeDokumentacijaDatum nabavke
JN 2000/0158/2024 - Usluge sečenja šiblja i košenja traveJavni poziv
16.7.2024.
JN 2000/0064/2024 - Održavanje bujičnih pregrada, kanala i objekata u priobaljuJavni poziv
16.7.2024.
JN 3100/0458/2022 - Ručni alat2022S F05-0007684_Javni poziv
15.7.2024.
JN 3100/0166/2023- KugleJavni poziv - 3100-0166-2023
15.7.2024.
JN 3100/0797/2023- Održavanje sistema za dojavu požaraJavni poziv - 3100-0797-2023
15.7.2024.
JN 2000/0154/2023 - Regeneracija bunara u priobaljuJavni poziv
15.7.2024.
JN 2000/0097/2023 - Održavanje mašina za čišćenje i održavanje higijeneJavni poziv
15.7.2024.
JN 1000/0028/2024 (853/2024) Brendiranje eksterijeraJАVNI POZIV 853-2024
15.7.2024.
JNO 1000/0029/2024 (410/2024)Javni poziv - sektorski narucilac (13)
15.7.2024.
JNO 1000/0027/2022 (1474/2022) Lična zaštitna oprema - ostala zaštitna oprema za potrebe RB KolubaraJavni poziv - zaveden
15.7.2024.
JNO 1000/0048/2024 (544/2024) Kamen i kameni agregatiJavni poziv - sektorski narucilac-Scan
15.7.2024.
JN 1000/0051/2024 (799/2024) Organizacija i realizacija nastupa EPS АD na stručnim skupovimaJavni poziv
15.7.2024.
JNO 1000/0075/2024 (382/2024)Javni poziv - sektorski narucilac-30
15.7.2024.
JNO 1000/0040/2024 (137/2024) Zdravstvene usluge - Rad ambulante za potrebe HE Đerdap 1 i HE Đerdap 2Javni poziv - sektorski narucilac Portal (137 2024) scan
15.7.2024.
JN 1000/0133/2024 (389/2024) Unapređenje i održavanje Microsoft SharePoint platforme i Microsoft Security alataJavni poziv -skeniran
15.7.2024.
JN 3000/0819/2024 (110/2024)Javni poziv 110-2024
15.7.2024.
JN 3000/0277/2023 (2807/2023) Mlinski delovi - gredice TENT-АJavni poziv
15.7.2024.
JNO 1000/0065/2023 (2464/2023)PARTIJA 2. Obaveštenje o dodeli ugovora JNO1000006523 (24642023)
PАRTIJА 3 Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju JNO100000652023 (24642023)
Javni poziv -sektorski naruč. ZАVEDEN
Partija 1 Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju JNO1000006523 (24642023) PАRTIJА 1
15.7.2024.
JN 1000/0077/2024 (55/2024) Projektno tehnička dokumentacija nivo Projekta za izvođenje „Obaranja ugljene prašine korišćenjem vodene magle na istovarnom mestu uglja iz barži „TENT B“Javni poziv-skeniran
15.7.2024.
JN 4000/0619/2024 (759/2024) Cevi metalne okruglog i ostalih presekaJavni poziv 759-2023
15.7.2024.
1 - 20
 

​​

Top