Rekordi uglja

​RB „Kolubara“ - Rekordi

Od 1946. u jamskoj eksploataciji rekordna proizvodnja postignuta je 1964. godine, kada je iskopano 800.243 tona uglja.

Na Polju „A” rekordna proizvodnja uglja od 872.861 tone zabeležena je 1959. godine, dok je najveća proizvodnja otkrivke od 1.738.716 kubika ostvarena 1956. godine.

Na Polju „B” najviše uglja, 3.765.979 tona, iskopano je 2012. godine, a 2013. godine ostvaren je rekord u proizvodnji otkrivke od 10.025.265 kubika čvrste mase.

Radnici Polja „D” rekordnu proizvodnju uglja ostvarili su 1990. sa iskopanih 15.958.401 tonom lignita. U proizvodnji otkrivke najuspešnija je bila 1991. godina, kada je otkriveno i odloženo 46.432.539 kubika.

Na kopu „Tamnava-Istočno polje” rekord u proizvodnji uglja od 12.258.271 tona ostvaren je 1987. godine, a najviše otkrivke, čak 13.503.127 kubika, proizvedeno je 1989. godine.

Za „Tamnava-Zapadno polje” 2013. godina bila je rekordna u proizvodnji uglja od 14.661.219 tona. Rekord u proizvodnji otkrivke ostvaren je 2013. godine, čiji je proizvodni rezultat iznosio 33.119.838 kubika čvrste mase.

Zaposleni na najmlađem kopu „Veliki Crljeni” rekordnu proizvodnju uglja postigli su 2012. godine, kada je proizvedeno 5.449.474 tone lignita. Iste godine je u proizvodnji otkrivke, takođe, postignut rekord, budući da je otkopano 4.840.839 miliona kubnih metara čvrste mase.

Na nivou Rudarskog basena „Kolubara” rekordna proizvodnja uglja od 31.060.625 tona ostvarena je 2011. godine, a rekord u proizvodnji otkrivke od  77.784.982 kubika zabeležen je 2007. godine.


Rekordne proizvodnje u ogranku „TE – KO Kostolac“

Najveći rekordi u Kostolcu poslednjih godina posledica su reorganizacije, ulaganja u revitalizaciju mašina i opreme, kao i povećanja energetske efikasnosti i motivisanosti zaposlenih. Značajne promene postignute su u periodu od 2010. do 2017. godine na Površinskom kopu „Drmno“ i u Termoelektranama „Kostolac“. Činjenica je da se na poboljšanjima i dalje radi i da se očekuju novi rekordi.


Proizvodnja uglja

1) Najveća dnevna (3.9.2011): 46.416 tona

2) Najveća mesečna (april 2010): 985.507 tona

3) Najveća godišnja (2011): 9.229.776 tona


Proizvodnja otkrivke

1) Najveća dnevna (11.4.2012): 207.509 m3

2) Najveća mesečna (avgust 2015): 4.522.765 m3

3) Najveća godišnja (2013): 41.139.991 m3  

Top