Društveno odgovorno poslovanje

​​​

D​ruštveno odgovorno poslovanje zasnovano je na poštovanju zakona, transparentnom poslovanju, investiranju u kadrove, zaštiti životne sredine, visokim standardima kvaliteta rada i uvođenju sistema kvaliteta.  Saradnju sa društvenom zajednicom ostvarujemo kroz pomoć ustanovama i institucijama koje brinu o razvoju duha i zdravlja ljudi, a to su Dom zdravlja „Evelina Haverfild“  Bajina Bašta, sve osnovne i srednje škole na području naše opštine, Crveni krst i gradska biblioteka „Miloš Trebinjac“, Crkvena opština Bajina Bašta, udruženja građana. Naša ulaganja usmerena su na omogućavanje kvalitetnijeg obrazovanja,  medicinske zaštite i zdravog života u lokalnoj zajednici.

Ogranak „Drinsko-Limske hidroelektrane“ donator je kulturnih i sportskih manifestacija i projekata od značaja za rad mesnih zajednica, škola, humanitarnih organizacija i sportskih klubova. „Drinsko-Limske hidroelektrane“, pomoglo je, između ostalog, održavanje tradicionalnih manifestacija u našem kraju: Međunarodni dečiji muzički festival „Lira“, Eko kamp Pokreta gorana Srbije, Drinsku regatu, Duhovne svečanosti „Dani Rače ukraj Drine“, edukativna predavanja o razvijanju svesti i prevenciji bolesti.​

Treba napomenuti da svaki proizvedeni kilovat hidroelektrične energije znači manje angažovanje elektrana koje koriste fosilna i nuklearna goriva.


Top