Organizacione jedinice

​​

U okviru Ogranka "Drinsko-Limske HE" posluju četiri Organizacione celine sa devet hidroelektrana.

"Hidroelektrane Bajina Bašta" sa dve hidroelektrane: HE "Bajina Bašta" i RHE "Bajina Bašta";  "Limske HE" sa četiri hidroelektrane: HE "Bistrica", HE "Potpeć", HE  "Uvac" i HE "Kokin Brod"; Hidroelektrana "Zvornik";  i HE "Elektromorava" sa dve hidroelektrane: HE "Međuvršje" i HE "Ovčar Banja"​. U okviru Ogranka su i  dve male hidroelektrane: "Radaljska Banja" i "Vrelo“, kao i jedna fotonaponska elektrana u Zaovinama "Brana Lazići".

Sedište Ogranka je u Bajinoj Bašti.

Top