Misija i Vizija

​​​

Misija „Elektroprivrede Srbije“ je sigurno snabdevanje kupaca električnom energijom, pod tržišno najpovoljnijim uslovima, uz stalno podizanje kvaliteta usluga, unapređenje brige o životnoj sredini i uvećanje dobrobiti zajednice u kojoj posluje.

Vizija „Elektroprivrede Srbije“  je da bude društveno odgovorna, tržišno orijentisana i profitabilna kompanija, konkurentna na evropskom tržištu i sa značajnimuticajem u regionu, prepoznata kao pouzdan partner domaćim i međunarodim kompanijama.​


Top