Proizvodnja

​​​​​​

U okviru Ogranka "Drinsko-Limske HE" posluju četiri Organizacione celine sa devet hidroelektrana.

"Hidroelektrane Bajina Bašta" sa dve hidroelektrane: HE "Bajina Bašta" i RHE "Bajina Bašta"

 "Limske HE" sa četiri hidroelektrane: HE "Bistrica", HE "Potpeć", HE  "Uvac" i HE "Kokin Brod"

 Hidroelektrana "Zvornik"

 HE "Elektromorava" sa dve hidroelektrane: HE "Međuvršje" i HE "Ovčar Banja".

U devet hidroelektrana instalisano je 23 agregata ukupne snage 1372 MW čija je prosečna godišnja proizvodnja 3.295GWh.

 U okviru Ogranka su i  dve male hidroelektrane: "Radaljska Banja" i "Vrelo", kao i jedna fotonaponska elektrana u Zaovinama "Brana Lazići".

Ukupan energetski sadržaj akumulacija iznosi 451,8 GWh.


HE "Bajina Bašta"

Snaga 420 MW

Prosečna godišnja proizvodnja 1.522 GWh


RHE "Bajina Bašta"

Snaga 614 MW

Prosečna godišnja proizvodnja 630 GWh


HE "Zvornik"

Snaga 124 MW

Prosečna godišnja proizvodnja 460 GWh


HE "Bistrica"

Snaga 102 MW

Prosečna godišnja proizvodnja 300 GWh


HE "Potpeć"

Snaga 51 MW

Prosečna godišnja proizvodnja 188 GWh


HE "Kokin Brod"

Snaga 22 MW

Prosečna godišnja proizvodnja 68 GWh


HE "Uvac"

Snaga 36 MW

Prosečna godišnja proizvodnja 59 GWh


HE "Međuvršje"

Snaga 10 MW

Prosečna godišnja proizvodnja 36 GWh


HE "Ovčar Banja"

Snaga 8 MW

Prosečna godišnja proizvodnja 32 GWh


Top