HE Ovčar Banja i HE Međuvršje

​Ideja o gradnji hidroelektrana u Ovčarsko – Kablarskoj klisuri dosta je stara. Prema sačuvanoj dokumentaciji 26. aprila 1901. godine stručna komisija i zainteresovani investitor izašli su na teren i utvrdili mogućnost gradnje ovog objekta. Uslovi su bili dobri jer veliki povodanj koji se desio na Moravi 1896. godine na samom ulazu u Ovčarsko – Kablarsku klisuru, odronjavanjem desne obale napravio je branu i ostvario znatan pad na relativno maloj dužini reke. Trebalo je podići manju branu i prokopati tunel i uslovi za hidrocentralu bili bi obezbeđeni.

Odmah nakon završetka Drugog svetskog rata koncepcija o korišćenju potencijala Zapadne Morave u Ovčarsko – Kablarskoj klisuri proširena je na ceo potez, tako da je pored derivacione elektrane u Ovčar Banji planirana i pribranska nizvodna elektrana u Međuvršju. Veličina obe elektrane je 6 i 7 MW na ukupnom padu od 40m. Posle završetka najneophodnijih istraživanja i priprema otpočeli su radovi 1. jula 1946.god u Ovčar Banji a 1947. godine u Međuvršju.

Radovi su izvođeni sukcesivno tako da je prvi agregat u HE "Ovčar Banja" uključen na mrežu 31. avgusta 1954. godine, a poslednji u HE "Međuvršje" 15. maja 1957. godine, čime je konačno izgrađena i montaža završena.

Od tada elektrana neprekidno radi sa prosečnom godišnjom proizvodnjom 60 miliona kwh električne energije.

Prilikom velike poplave na Zapadnoj Moravi, 13. maja 1965. godine obe elektrane bile su potpuno poplavljene, a brane oštećene. Tada elektrana, zbog čišćenja i popravki, nije radila skoro godinu dana.

"Elektromorava" kao najstarija hidroelektrana, prva je u JP EPS u kojoj je urađena revitalizacija elektromašinske opreme. Odluku o revitalizaciji doneo je upravni odbor JP EPS, a potvrdila ga je Vlada Republike Srbije 26. jula 2006.godine.

Radovi na terenu počeli su u maju 2008. godine u "Ovčar Banji", a završeni sredinom decembra 2010. godine u "Međuvršju", a izvođeni su sukcesivno, agregat po agregat. Obim radova na revitalizaciji bio je veliki. Zamenjeno je oko 95% elektromašinske opreme turbine i generatora, dok je ostala elektrooprema u potpunosti zamenjena.

U martu 2014. godine ugrađen je treći, dodatni agregat u HE "Međuvršje" koji ima snagu od 600 kilovata i čija je prosečna godišnja proizvodnja električne energije 1,7 miliona kilovat-sati. Uloga ovog agregata je da uzima deo vode iz akumulacije kad su velike vode praveći dodatne kilovate, a u vremenu niskog vodostaja kroz ovaj agregat obezbeđuje se biološki minimum, takođe praveći dodatne kilovate.

Revitalizacijom, snaga HE "Elektromorava" povećana je za 25%, a adekvatno tome i proizvodnja. Sada obe elektrane imaju ukupnu snagu 18 MW sa instalisanim protokom od 50m3/s.

    

Top