MHE Vrelo

​​Reka Vrelo izvire iz moćnog izvora koji formira rečni tok. Na prilazu Drini u koju se uliva, pravi izuzetno atraktivne slapove, posle kojih se preko strmog odseka stropoštava u Drinu. Vrelo je najkraća reka u Srbiji. Dužina toka je 365 metara pa je u narodu nazivaju Reka Godina.

Mala Hidroelektrana "Vrelo" nalazi se u mestu Perućac. Izgrađena je i puštena u pogon na istoimenoj reci, pritoci reke Drine 27. novembra 1927. godine. Njen idejni tvorac bio je profesor Miladin Pećinar. Niska brana sa prelivnim poljem podignuta je ispod mosta kojim se pruža put Perućac – Bajina Bašta. Sa njene desne strane je ulazna građevina, a od njene rešetke derivacioni kanal dužine 60m kojim se voda iz reke preko kosog cevovoda, odvodi u elektranu. Na prvom spratu nalazi se turbina, a snaga se preko kaiša prenosi na  asinhroni generator koji je na drugom spratu. Na istoj etaži je smešten turbinki regulator i komandno upravljački orman sa energetskom opremom.  

Mini hidroelektrana radila je sve do 1959. kada je zbog učestalih kvarova i dotrajalosti opreme obustavljen njen dalji rad. U periodu 1985-1986 godine izvršena je modernizacija kompletne elekrtomašinske opreme i mašinske zgrade. Ponovno vezivanje na distributivnu mrežu obavljeno je 27. novembra 1986.godine, na 60. godišnjicu njenog prvog puštanja u rad.

Osnovne tehničke karakteristike MHE Vrelo:

  • Instalisani protok 0,75 m3/s
  • Instalisana snaga 60 kW
  • Fransis turbina
  • Prosečna godišnja proizvodnja 480 000 kWh
  • Bruto pad 17,01 m.


Top