HE Uvac

​​

Sredinom  septembra 1974. godine postavljeni su temelji i započeta je izgradnja hidroelektrane "Uvac". Vode Peštera, preusmerene su u sliv reke Uvca i prevedene u akumulaciona jezera "Limskih hidroelektrana", podizanjem zemljanog zida visine tri metra, a dužine 7km.

Nizvodno od ovog nasipa izgrađen je tunel dužine 1,3km i prečnika 2,5m, kojim se prikupljena voda sprovodi u korito reke Vape, najveće pritoke Uvca.

Rad na prokopavanju optočnog tunela dugog 530m i prečnika 7m išao je po planu sve dok na 199. metru nije došlo do iznenadnog obrušavanja materijala. Septembra 1977. godine završeni su radovi na optočnom tunelu i reka Uvac zauvek je promenila svoj vekovni tok.

U jesen 1977. godine počeli su radovi na izgradnji mašinske zgrade, a pre zime 1978. godine zgrada je bila pod krovom i spremna za montažu turbina.

Najveći deo posla na ovom objektu bilo je nasipanje visoke zemljane brane, visoke 110 m, široke 107m i dugačke 313m. Brana je zaustavila oko 220 miliona metara kubnih vode Uvca u velikoj akumulaciji dugoj 27km.

Prva sinhronizacija HE "Uvac" na 110 kilovoltnu mrežu izvršena je 17. oktobra 1979. godine, a zvanično je puštena u pogon 15. novembra 1979. godine.

Punjenjem akumulacionog jezera, Uvac kao reka više ne postoji, ali, s obzirom na njegov veliki značaj za Elektroprivredu Srbije, odlukom tadašnjeg radničkog saveta "Limskih hidroelektrana", nova hidroelektrana dobila je ime "Uvac". "Limske HE" otkupile su 400ha zemlje, od toga 119ha u privatnoj svojini, koja će zauvek ostati ispod vode veštačkog jezera.  

    

Top