MHE Radaljska Banja

​Mala hidroelektrana "Radaljska Banja" je akumulaciona elektrana i nalazi se u netaknutoj prirodi istoimenog lečilišta, na reci Radalj, na oko 10km udaljenosti od magistralnog puta Loznica – Mali Zvornik. Neto pad elektrane je 75,35 metara sa maksimalnim protokom od 400 l/s. Izgradnja MHE započeta je 1982.godine, a u probni rad je puštena 1995. godine. Krajem 1997. godine izvršen je tehnički prijem i data dozvola za rad. Instalisana snaga elektrane je 250kW. Elektrana je 2012. godine rešenjem Ministarstva za infrastrukturu i energetiku Republike Srbije stekla status povlašćenog proizvođača električne energije.


Top