Kontakt

​​​​

Ogranak "Drinsko-Limske hidroelektrane" Bajina Bašta

Upravna zgrada - Trg Dušana Jerkovića br. 1, 31 250 Bajina Bašta

031 590 900 centrala

031 590 950 centrala Perućac


"Limske HE"

Upravna zgrada - Trg Vojvode Bojovića br. 4, 31 320 Nova Varoš

033/61-645 centrala

 

HE "Zvornik"

Kralja Petra I br. 40, 15 318 Mali Zvornik

015/472-840 centrala

 

HE "Elektromorava"

Upravna zgrada - Gospodar Jovanova 24, 32 000 Čačak

032/321-735 centrala​

 


 


Top