Osnovni podaci

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ogranak "Drinsko-Limske HE" Bajina Bašta jedan je od sedam ogranaka koje posluju u okviru matičnog preduzeća JP "Elektroprivreda Srbije“

Osnovna delatnost Ogranka je proizvodnja električne energije.

U skladu sa statusnim promenata predviđenim Programom reorganizacije JP "Elektroprivreda Srbije", na koji je Vlada Srbije dala saglasnost 27. novembra 2014. godine matičnom javnom preduzeću  "Elektroprivreda Srbije" od  1. jula 2015. pripojena su privredna društva za proizvodnju uglja i energije "Hidroelektrane Đerdap", "Drinsko-Limske hidroelektrane", "EPS Obnovljivi izvori", "Termoelektrane Nikola Tesla", "Termoelektrane-kopovi Kostolac", "Panonske Termoelektrane-Toplane" i Rudarski basen "Kolubara".

Matično preduzeće JP EPS od 1. jula je i osnivač zavisnog privrednog društva "EPS Distribucija", koji čine dosadašnja privredna društva "Elektrovojvodina", "Elektrodistribucija Beograd", "Elektrosrbija", "Jugoistok" i "Centar".


Top