Osnovni podaci

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ogranak "Drinsko-Limske HE" Bajina Bašta posluje u okviru EPS AD.

Sedište Ogranka je u Bajinoj Bašti.

Osnovna delatnost Ogranka je proizvodnja električne energije.Top