Modernizacije za bolji i uspešniji EPS

29.11.2023.
Predstavljeni najvažniji projekti na Sajmu energetike


Na novom portalu EPS „Uvid u račun“ za 27 dana registrovano je 250.000 korisnika i 38.000 uplata - rekla je Jadranka Ristić, direktor Direkcije za javno snabdevanje, na predstavljanju „Elektroprivrede Srbije“ prvog dana 18. Međunarodnog sajma energetike. - Portal je pokrenut 1. novembra i rezultat je modernizacije i unapređenja poslovnog sistema. Omogućava brz i jednostavan pristup e-računu odmah po formiranju, kao i bezbedno i brzo plaćanje bez odlaska u poštu ili banku.

Ona je objasnila da su na portalu dostupne arhive računa i uplata iz prethodne tri godine. Ristić je najavila da će se portal i dalje unapređivati, korisnici će moći da podnesu prigovor, plan je da bude dostupan i na engleskom jeziku, a radi se i na uvođenju aplikacije.

O razvoju i značaju projekta reverzibilne hidroelektrane „Bistrica“ govorio je Aleksandar Jakovljević, direktor Sektora za strategiju, koji je istakao da je reverziblna „Bistrica“ veoma važna zbog sve većeg budućeg učešća varijabilnih obnovljivih izvora. On je objasnio da su u toku izrada Idejnog projekta i Studije opravdanosti, kao i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i Studija nepokretnog kulturnog nasleđa.

- Reverzibilna HE „Bistrica“ je strateški projekat od nacionalnog interesa u pogledu ostvarivanja ciljeva daljeg razvoja i integracije varijabilnih obnovljivih izvora (vetar, solar) i dekarbonizacije proizvodnog miksa Srbije – rekao je Jakovljević.

Dosadašnje rezultate u saradnji sa kupcima-proizvođačima predstavila je Ivana Đorđević, direktor Sektora za upravljanje kupcima-proizvođačima u „EPS Snabdevanju“.

- Od marta prošle godine do danas zaključili smo više od 2.700 ugovora, od toga 2.000 sa domaćinstvima, a 700 sa pravnim licima – objasnila je Đorđević. - U toku ove godine instalisana snaga proizvodnih kapaciteta povećana je tri puta u odnosu na prošlu godinu i sada je 37 MW.

Ona je naglasila da je važno da budući kupac-proizvođač uradi analizu svojih potreba i da ulaganja u panele prilagodi da proizvodnja proizvodnog objekta na godišnjem nivou bude prilagođena godišnjoj potrošnji.

Aleksandar Čelebić, rukovodilac službe za revitalizaciju HE „Đerdap 1“, objasnio je kako se radila revitalizacija naše najveće hidroelektrane, sa posebnim osvrtom na poboljšanje tehničkih karakteristika hidro turbina. Zato danas „Đerdap 1“ ima veću proizvodnju i beleži proizvodne rekorde. Marko Mandić, rukovodilac ključnih investicionih projekata 1 iz Sektora za ključne investicione projekte, predstavio je projekte izgradnje postrojenja za otpadne vode u TENT B i regulacije reke Peštan. Prema rečima Mandića, postrojenje za otpadne vode omogućiće adekvatno rešavanje i upravljanje otpadnim vodama u TENT B, kao i ispunjavanje svih normi iz evropskog, srpskog i lokalnog zakonodavstva u pogledu emisije otpadnih voda.

Врх