HE „Đerdap 1“ ispunila godišnji plan proizvodnje

30.11.2023.
Hidro sektor na visini zadatka

Revitalizovana HE „Đerdap 1“ već je ispunila godišnji plan proizvodnje od 5.515.000 MWh. Premašen je i dnevni rekord od 27.134 MWh. Na visokom nivou su i pogonska spremnost i optimalni dotok Dunava.
I HE „Đerdap 2“ iako radi sa devet agregata (A7 u remontu) koji su sazreli za revitalizaciju radi kao u najboljim godinama. Svi su izgledi da će ova godina biti najbolja proizvodna godina u istoriji elektrane.
Sa Vlasine takođe stižu rezultati za ponos. „Vlasinske HE“ plan proizvodnje od 331. 000 MWh za ovu godinu ispunile su još 17 oktobra. Novembar završavaju sa proizvedenih 352.000 MWh i u zavisnosti od angažovanja mogu stići i do 400.000 MWh za ovu godinu.
Prema planu radi i elektrana za pokrivanje vršnih opterećenja HE „Pirot“. U Zavojskom jezeru nalaze se značajne količine energije.
Ogranak „HE Đerdap“ isporučuje sistemu EPS dnevno i do 34.000 MWh zelene energije i ovakvi podaci pokazuju da će, kako je rekao Radomir Mitrović, direktor za proizvodnju energije Ogranka „HE Đerdap“, imati još jednu odličnu proizvodnu godinu.

Врх