EPS stabilan, vreme je za nove projekte

4.1.2023.
O poslovanju najveće energetske kompanije u Srbiji

Izuzetnim naporima zaposlenih, pre svega, u proizvodnji uglja i električne energije, „Elektroprivreda Srbije“ uspela je da stabilizuje poslovanje tokom 2022. godine i spremna je za zimu, a počela je povremeno i da izvozi struju. EPS je u decembru izvezao električnu energiju vrednu 16,4 miliona evra – rekao je dr Vladimir Šiljkut, savetnik direktora EPS-a za poslovni sistem.

On je ukazao da je izvoz uz ovakve cene na tržištu veoma značajan i za saniranje finansijskih prilika u EPS, koje su zbog okolnosti iz decembra 2021. godine bile prilično loše. On je naveo i da je u 2022. godini bila i nezapamćena suša u poslednja tri veka, odnosno loša hidrološka godina. Dunav je bio na najnižem nivou za 32 godine, pa su hidroelektrane EPS-a tokom cele godine imale lošiju proizvodnju od očekivane i prosečne i proizvodnja iz HE bila je i 30 odsto manja. Sa trenutnom boljom hidrologijom i hidroelektrane rade na zadovoljavajućem nivou.

Šiljkut ističe da će EPS u 2023. godini nastaviti sa daljom stabilizacijom, a pre svega kada je reč o održavanju proizvodnje uglja i električne energije. Govoreći o dugoročnijim merama i planovima EPS-a, on kaže da je EPS dužan da sprovodi državnu politiku i ima usaglašene planove sa njom, kao i da ne sme da izgubi iz vida dalju perspektivu.

- Naši eksperti, sopstvenim snagama, u junu su napravili projekciju razvoja EPS-a, imajući u vidu i preuzete evropske obaveze o smanjenju emisija štetnih materija - naveo je Šiljkut. - U dokumentu „Zeleni put EPS-a“ predviđeno je koliko ćemo kapaciteta na ugalj morati da ostavimo do 2035. godine, koje će od starih elektrana biti povučene iz pogona i kako će izgledati investicije EPS-a u zelenu energiju. Bez izvora kao što je buduća reverzibilna hidroelektrana „Bistrica“, ne može biti zelenog puta EPS-a i taj projekat je u drugoj fazi razvoja investicione tehničke dokumentacije. Očekujemo da do kraja 2023. godine to bude završeno, uslediće izrada dokumentacije za projektovanje, a zatim će moći da se gradi i da RHE „Bistrica“ bude na mreži najkasnije 2031. godine.

Šiljkut kaže da je u toku izgradnja vetroparka „Kostolac, koji će imati snagu 66 megavata, a za isto područje planiraju se i vetroparkovi Stiško polje 1 i 2, svaki po 500 megavata. On je naveo i da su solarne elektrane planirane na pepelištima termoelektrana „Kolubara A“ i „Morava“ kada one budu zatvorene, kao i za pojedine kasete pepelišta TE „Nikola Tesla“. Prva koja će biti završena je mala solarna elektrana u kostolačkom području od 10 megavata. Do juna 2023. očekuje se da novi B3 blok TE „Kostolac B“ počne probni rad, a da od septembra bude na mreži.

- To je blok od 350 megavata, imamo obezbeđen energent i biće novi kapacitet za sledeću zimsku sezonu za koju mnogi smatraju da će biti kritičnija od ove – rekao je Šiljkut.

Šiljkut je objasnio i da je osnovan Naučni savet EPS kako bi predstavnici akademske stručne javnosti, fakulteta i instituta pomogli da se na zelenom putu sagleda šta je strateški primenjivo u Srbiji, a Stručni savet EPS je od povremenog postao stalno telo. Formiran je i Naučni odbor za tehničke inovacije, koji će se baviti konkretnim inovativnim rešenjima.

Da je situacija u EPS-u daleko bolja nego pre godinu dana, ali da treba još puno raditi da bi bio na čvrstim nogama ocenio je Željko Marković, lider za sektor energetike i resursa u konsultantskoj kući Dilojt Srbija.

- Primena kratkoročnih mera koje je sprovelo novo rukovodstvo EPS-a dovelo je do stabilizacije ove kompanije – rekao je Marković. - Uvozom uglja poboljšao se kvalitet proizvodnje, EPS bolje upravlja sistemom i trgovinom, zbog čega je u decembru bio i izvoznik struje. Stabilnosti su doprinele i gasne elektrane, a cena gasa bila je povoljnija u odnosu na cenu električne energije na tržištu.

Marković očekuje da će v. d. direktora EPS-a Miroslav Tomašević nastaviti da održava obećanje i da će se raditi u smeru da se situacija još poboljša i bude još stabilnija. On kaže da u 2023. treba sprovesti restrukturiranje EPS-a, poboljšati efikasnost i smanjiti troškove poslovanja, a među dugoročnim merama su razvoj novih investicija i orijentacija ka obnovljivim izvorima energije.

Govoreći o budućnosti termokapaciteta na ugalj, Marković kaže da je EPS započeo rad na otkrivkama novih polja i poboljšanju efikasnosti termoelektrana. On ističe da Srbija mora da ima strategiju kako da to uradimo u narednih 20 do 30 godina na najbolji način i da tranzicija bude pravedna prema radnicima na kopovima u Kolubari i Drmnu, kako ne bi bili njene žrtve.

Врх