Nova HE za budućnost

24.5.2022.
Sa uvodnog sastanka o izgradnji RHE „Bistrica“

Nastavak razvoja projekta reverzibilne hidroelektrane „Bistrica“ počeo je uvodnim sastankom sa predstavnicima konzorcijuma koji će izraditi idejni projekat, studiju opravdanosti i plansku dokumentacije.

− Ovo je početak izrade tehničke dokumentacije za jedan dugo očekivani, željeni i potreban projekat za „Elektroprivredu Srbiju“ i državu Srbiju. Godinama se pričalo o izgradnji RHE „Bistrica“, i srećan sam što pokazujemo da mi to možemo i hoćemo da uradimo. Kompanije „Energoprojekt Hidroinženjering“, „Elektroenergetski koordinacioni centar“ i Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije iz Beograda, članice konzorcijama, sada su naši partneri, sada smo zajedno i samo tako možemo da ubrzamo ovaj projekat − ocenio je Miroslav Tomašević, v. d. direktora JP EPS na uvodnom sastanku.

On je istakao da su posao dobile srpske renomirane kompanije i institucije u koje JP EPS ima poverenje.

Planirano je da ugovorena projektna i prostorno-planska dokumentacija bude završena za 18 meseci. Posle toga, EPS će doneti odluku o načinu finansiranja i izgradnje RHE „Bistrica“. Iako ugovorena dokumentacija predstavlja ključni deo narednih aktivnosti vezanih za razvoj projekta, na sastanku je posebna pažnja posvećena uklapanju i optimizaciji svih predstojećih aktivnosti u cilju što efikasnijeg razvoja projekta.

Projekat izgradnje RHE „Bistrica“, kao višenamenskog postrojenja sa mogućnošću pumpno-turbinskog rada agregata imaće veliki značaj zbog rastuće potrebe za integracijom OIE. To je razlog zbog kojeg JP EPS priprema izgradnju RHE „Bistrica“, koja bi svojom fleksibilnošću i skladištenim kapacitetom značajno doprinela sigurnosti snabdevanja i dekarbonizaciji, kako Srbije tako i regiona.

Svojim energetskim karakteristikama i položajem u slivu Uvca, RHE „Bistrica“ i akumulacija Klak unele bi nov kvalitet u način korišćenja svih hidroelektarna na Uvcu i Limu (HE „Uvac“, HE „Kokin Brod“, HE „Bistrica“ i HE „Potpeć“) stvarajući uslove za njihovu energetski i ekonomski povoljniju eksploataciju. Projektom se predviđa ugradnja četiri agregata ukupne instalisane snage 628 MW uz očekivanu godišnju proizvodnju od oko 1.100 GWh.

 

Sastanku su osim predstavnika JP EPS prisustvovali i predstavnici izvođača, kao i „Elektromreže Srbije“.

Врх