Projekti EPS dobili zeleno svetlo EU

6.12.2022.
Odobreni grantovi za četiri investicije

Angažovanjem i predanim radom menadžmenta „Elektroprivrede Srbije“ opredeljena su sredstva bespovratne razvojne pomoći u ukupnom iznosu od 49,02 miliona evra u okviru 28. poziva za dobijanje tehničke pomoći iz programa EU Western Balkan Investment Framework (WBIF) i 7. poziva za sufinansiranje investicionih projekata putem WBIF i zvanično je objavljena potvrda da su ta sredstva odobrena EPS-u. Reč je o četiri projekta: revitalizacija „Vlasinskih HE“ 16,1 milion evra, izgradnja vetroparka „Kostolac“ 31,2 miliona evra i izrada investiciono – tehničke dokumentacije za razvoj projekata solarnih elektrana „Morava“ i „Kolubara A“ po 860.000 evra.

Bilo je potrebno više od šest meseci rada u okviru procedure WBIF za pripremu aplikacija, usaglašavanje, otklanjanje primedbi, unapređenje aplikacija, da bi se 5. decembra Operativni odbor WBIF konačno uverio u opravdanost kandidovanih projekata, da sredstva razvojne pomoći-granta daju s razlogom - sva četiri projekta JP EPS su odobrena za realizaciju kroz WBIF.

- Ovo je veliki uspeh za EPS, jer je prvi put jednom predlagaču istovremeno odobreno više projekata za dobijanje grantova. I ta pozitivna ocena za naše projekte potvrda je da radimo u dobrom pravcu, a evropske institucije su sigurne da sredstva idu u prave ruke – rekao je Miroslav Tomašević, v. d. direktora JP EPS.

Sredstva dobijena za revitalizaciju „Vlasinskih HE“, jednog od najstarijih hidroenergetskih sistema u Srbiji snage 128 MW, predstavljaju oko 20 odsto ukupne procenjene vrednosti projekta od 77,5 miliona evra. Tokom 2023. godine planira se završetak aktivnosti na finansiranju projekta, objava tenderske dokumentacije i potpisivanje ugovora sa budućim isporučiocima opreme. Pripreme za samu revitalizaciju su već u toku. Planirano je da se zameni kapitalna oprema, celokupna oprema turbina i generatora sa turbinskom regulacijom, hidromehanička oprema i da se adaptiraju pojedini pomoćni sistemi. Kao podrška projektu izgradnje vetroparka „Kostolac“ obezbeđeno je 31,2 miliona evra.

Što se tiče projekata solarnih elektrana „Morava“ i „Kolubara A“, uslov za konkurisanje je bio da postoji zainteresovanost ili već potpisan kreditni aranžman sa nekom od banaka iz WBIF programa (EBRD, KfW, EIB, Svetska banka, AFD, CEB). Odobrena su sredstva u vrednosti od po 860.000 evra po projektu. Vodeći potencijalni kreditor za realizaciju ovih investicionih projekata je EBRD. Očekivano vreme završetka izgradnje obe solarne elektrane po projektnom planu je 2027. godina. Solarna elektrana koja pripada TE „Kolubara A“ može se izgraditi na odlagalištu uglja i deponiji pepela i njena snaga je oko 71 MW, a godišnja proizvodnja 96 GWh. Ukupna investiciona ulaganja su procenjena na 80,14 miliona evra. Solarka „TE Morava“ nalaziće se na širem području naselja Svilajnac sa očekivanom godišnjom proizvodnjom od 60 GWh. I TE „Morava“ se može izgraditi na deponiji pepela i šljake i njena snaga je oko 45 MW. Ukupna investiciona ulaganja su procenjena na 50 miliona evra.

Врх