Vesti i Saopštenja

​​​​​​

Cilj i smanjenje emisije i prodaja nusproizvoda

Otpad iz termoelektrana EPS kao baza cirkularne zelene ekonomije... Saznajte više

I drinske HE ispunile planove

Odlična proizvodnja u Ogranku „Drinsko-Limske HE“ ... Saznajte više

Modernizacije za bolji i uspešniji EPS

Predstavljeni najvažniji projekti na Sajmu energetike ... Saznajte više

EPS PRODUŽIO ROK DOSPEĆA RAČUNA ZA OKTOBAR

Domaćinstvima omogućeno dodatno vreme za izmirenje obaveza... Saznajte više

E-servis EPS za brže usluge

Novi portal „Uvid u račun“ predstavljen na „Smart eGovernment 2023“... Saznajte više

Popusti za 1,87 miliona domaćinstava

Više od polovine građana uštedelo električnu energiju u oktobru ... Saznajte više

Oktobarski računi na portalu EPS

Za dve nedelje više od 122.000 korisnika... Saznajte više

EPS ima jasne planove za budućnost

Sa Međunarodne konferencije „Elektrane 2023“... Saznajte više

EPS pouzdan partner za OIE investicije

Potpisani prvi ugovori o otkupu električne energije, preuzimanju balansne odgovornosti i o tržišnoj premiji... Saznajte više

Od danas radi novi portal EPS

Nova usluga za domaćinstva i male kupce... Saznajte više

​​

Top