Energetska sigurnost postulat razvoja

15.5.2024.
Dušan Živković, v. d. generalnog direktora EPS AD, na Jahorina ekonomskom forumu


Izgradnja reverzibilne hidroelektrane „Bistrica” doprineće obezbeđenju dugoročnog energetskog mira Srbiji, jer će taj strateški proizvodni objekat doneti neophodnu dodatnu sigurnost elektroenergetskog sistema, rekao je danas Dušan Živković, v. d. generalnog direktora „Elektroprivrede Srbije“ na Jahorina ekonomskom forumu.

- Energetska kriza kao prioritet nametnula je pitanje energetske sigurnosti i zbog toga će osnovni postulat razvoja svake države biti upravo energetska sigurnost. S obzirom na sve veće potrebe i interesovanja za ulaganje u obnovljive izvore energije, RHE „Bistrica” će, uz RHE „Bajina Bašta”, omogućiti balansiranje diversifikovane srpske energetike sa većim učešćem energije iz sunca, vetra i potencijalno drugih izvora - naglasio je Živković na panelu Regionalno energetsko tržište.

On je naveo da, osim razvoja novih OIE projekata, EPS sagledava i druge mogućnosti poput upotrebe vodonika, kao i da bi dugoročno trebalo razmišljati i o nuklearnoj energiji, jer nuklearne elektrane možemo posmatrati kao potencijal koji bi mogao dodatno osigurati elektroenergetski sistem u situaciji povlačenja termoelektrana kao bazne energije.

- Uz proces digitalizacije koji uveliko živimo, neminovna je i organizaciona promena energetskih kompanija, koju je EPS počeo i koju će, verujem, uspešno sprovesti. Privodimo kraju rad na planu transformacije koji će obezbediti veći nivo korporativnog upravljanja uz profesionalizaciju menadžmenta - naglasio je prvi čovek EPS-a.

Врх