Nova struktura IO u skladu sa Planom transformacije

1.7.2024.
Odluka NO EPS AD

Nadzorni odbor "Elektroprivrede Srbije" AD  je doneo odluku o osnivanju nove strukture Izvršnog odbora kompanije, u skladu sa usvojenim Planom transformacije.
Nova struktura podrazumeva uvođenje tri nove celine u Izvršni odbor: Investicije i razvoj, IT i digitalizaciju i Ljudske resurse. Upravljanje energetskim portfeljem zauzeće značajno mesto u novom sistemu i biće u nadležnosti pomoćnika generalnog direktora Davida Žarkovića, dok će korporativni poslovi biti reorganizovani.

Istovremeno, Nadzorni odbor imenovao je Aleksandra Jakovljevića za izvršnog direktora za investicije i razvoj. S obzirom da su organizacioni preduslovi ispunjeni, on na dužnost stupa danas, 1. jula 2024. godine. Kao mašinski inženjer sa dugogodišnjim iskustvom u EPS, Jakovljević je do sada obavljao funkciju direktora Sektora za strategiju, poslovno planiranje i regulatorne odnose.

Organizacione i proceduralne pretpostavke za osnivanje druge dve strukturne celine u okviru Izvršnog odbora biće okončane do 15. avgusta. Tada će dužnost izvršnog direktora za IT i digitalizaciju privremeno preuzeti Miodrag Bogdanović, sadašnji direktor Sektora za IKT, dok je od 15. septembra, na tu funkciju, odlukom Nadzornog odbora, imenovan Zoran Teofilović, magistar računarstva sa širokim upravljačkim iskustvom u oblasti IT i unapređenja poslovnih procesa.

Takođe, od 15. avgusta do imenovanja novog izvršnog direktora za ljudske resurse, tu dužnost obavljaće Hristina Radovanović,  aktuelna direktorka Sektora za upravljanje ljudskim resursima. 

Skupština "Elektroprivrede Srbije" usvojila je Plan transformacije kojim su definisane promene organizacione strukture i unapređenje operativnih i finansijskih procesa. Uz podršku i aktivno učešće zaposlenih, koji su najveća snaga EPS, biće ispunjen cilj Plana transformacije – uspešan i profitabilan EPS.

Врх