​​

ТЕНТ У БРОЈКАМА

3.433

МW

инсталисана снага

20.206

GWh

највећа годишња производња

28.000.000

тона

угља годишње превезе ЖТ ТЕНТ

250.000

MWh

топлотне енергије