Фотонапонска електрана Брана Лазићи

​​​

Tим инжењера „Дринско-Лимске ХЕ“ започео је 2014. године испитивање потенцијала за изградњу фотонапонске електране на подручју општине Бајина Башта. Најпре су обављена истраживања потенцијала сунчевог зрачења на  територији хидроелектрана „Бајина Башта“. Након истраживања и урађеног идејног решења, од предложене  четири локације, стручни колегијум „ХЕ Бајина Башта“ изабрао је „Брану Лазићи“ у Заовинама која је у највећој мери задовољила критеријуме – инсолацију и близину електроенергетске мреже, без експропријације земљишта и угрожавања биљних и животњиских врста, с обзиром да је реч о Националном парку Тара. Институт „Михајило Пупин-Аутоматика“ израдио је техничку и пројектну документацију.Пројекат изградње фотонапонске електране реализован је у три фазе. У првој фази набављена је средњенапонска опрема за прикључење електране, као и развод једносмерног напајања за будућу процесну опрему. Грађевинска служба ХЕ „Бајина Башта“ је извршила изградњу новог објекта за смештај опреме, адаптацију терена за постављање панела, служба машинског одржавања је израдила и поставила челичне конструкције за панеле, а служба електроодржавања је извршила уградњу и пуштање у рад средњенапонске опреме ради омогућења прикључења нове опреме на постојећу инфраструктуру.  У оквиру друге фазе, извршена је набавка, уградања и пуштање у рад панела, инвертора и процесне опрему ради реализације првих 110 кW 2016. године, а у следећој фази, завршена је изградња инфраструктуре, конструкција, набавка преостале опреме и пуштено у рад преосталих 220 кW 2017. године.


Top