Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде. Јавне набавке

 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
JН 2100/0006/2022 - Поправке и одржавање мрежних мултифункцијских уређаја на нивоу Огранка ДЛХЕЈавни позив ЈН 2100 0006 2022
Конкурсна документација ЈН 2100 0006 2022
18.11.2022.
ЈН 2100/0111/2022-Ф1 - Преглед, испитивање и одржавање лифтова, Фаза 1 - Преглед, испитивање и одржавање лифтова у ХЕ Бајина БаштаЈавни позив ЈН 2100 0111 2022 Ф1
Конкурсна документација ЈН 2100 0111 2022 Ф1
18.11.2022.
JН 2100/0208/2022 - Набавка резервних делова за управљачку опрему ХЕ Бајина БаштаЈавни позив ЈН 2100 0208 2022
Конкурсна документација ЈН 2100 0208 2022
18.11.2022.
JН 2100/0063/2022 - Материјал, хемикалије и прибор за хемијску лабораторију ФП ТараЈавни позив ЈН 2100 0063 2022
Конкурсна документација ЈН 2100 0063 2022
18.11.2022.
ЈН 2100/0217/2022 - Услуге баждарења и замене водомераЈавни позив ЈН 2100 0217 2022
Конкурсна документација ЈН 2100 0217 2022
18.11.2022.
ЈН 2100/0122/2022 - Ревитализација металних конструкција у брани ХЕ Бајина БаштаКонкурсна документација ЈН 2100 0122 2022
Јавни позив ЈН 2100 0122 2022
18.11.2022.
JН 2100/0210/2022 - Набавка турбинске пумпеЈавни позив ЈН 2100 0210 2022
Конкурсна документација ЈН 2100 0210 2022
18.11.2022.
ЈН 2100/0052/2022-Ф1 - Испитивање исправљача произвођача Benning и акумулаторских батерија произвођача HoppeckeКонкурсна документација ЈН 2100 0052 2022 Ф1
Јавни позив 2100 0052 2022 Ф1
27.10.2022.
ЈН 2100/0034/2022-Ф1 - Зимско и летње одржавање саобраћајница у склопу хидроелектрана Огранка ДЛХЕ, Фаза 1 – Одржавање саобраћајница у ХЕ Бајина БаштаЈавни позив ЈН 2100 0146 2022 1
Конкурсна документација ЈН 2100 0146 2022 1
24.10.2022.
ЈН 2100/0146/2022-1 - Сервис опреме за хлорисање воде на ФП „Крушчица“ водовод „Тара“Јавни позив ЈН 2100 0146 2022 1
Конкурсна документација ЈН 2100 0146 2022 1
21.10.2022.
1 - 10
 

​​

​​

Top