Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде. Јавне набавке

 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 2100/0231—2023 - Одржавање рачунарских мрежаЈН 2100 0231 2023 - Конкурсна документација
ЈН 2100 0231 2023 - Јавни позив
20.9.2023.
ЈН 2100/0227/2023 - Oпрема за допуну азота и тестирање притиска у клипним акумулаторима у ХЕ ЗворникЈавни позив ЈН 2100 0227 2023
Конкурсна документација ЈН 2100 0227 2023
20.9.2023.
ЈН 2100/0189/2023/Ф2-1 - Уређење и одржавање простора и зелених површина око објеката у Огранку ДЛХЕЈавни позив ЈН 2100 0189 2023 Ф2-1
Конкурсна документација ЈН 2100 0189 2023 Ф2 - 1
20.9.2023.
ЈН 2100/0010/2023 - Акумулатори за потребе огранка Дринско-Лимске ХЕКонкурсна документација ЈН 2100 0010 2023
Јавни позив ЈН 2100 0010 2023
15.9.2023.
ЈН 2100/0162/2023 - Одржавање линија испод далеководаЈН 2100 0162 2023 - Конкурсна документација
ЈН 2100 0162 2023 - Јавни позив
15.9.2023.
JН 2100/0105/2023/Ф1 - Зимско и летње одржавање саобраћајница у склопу хидроелектрана Огранка ДЛХЕ, Фаза 1Конкурсна документација ЈН 2100 0105 2023 Ф1
Јавни позив ЈН 2100 0105 2023 Ф1
29.8.2023.
ЈН 2100/0152/2023 - Испирање пијезометарских цеви на објектима ХЕ и РХЕ Бајина БаштaКонкурсна документација ЈН 2100 0152 2023
Јавни позив ЈН 2100 0152 2023
29.8.2023.
ЈН 2100/0080/2023-1- Повезивање исправљача Бенинг на спољним објектима РХЕ Бајина Башта путем модбас комуникације са Скада системомЈН 2100 0080 2023-1 - Конкурсна документација
ЈН 2100 0080 2023-1 - Јавни позив
28.8.2023.
ЈН 2100/0038/2023 Набавка и инсталација система за континуално праћење и рано откривање присуства воде и продуката сагоревања изолације у уљу блок трансформатораКонкурсна документација JN 2100 0038 2023
Јавни позив JN 2100 0038 2023
25.8.2023.
ЈН 2100/0127/2023 Чишћења пливајућег наноса са водених површина акумулација у сливу реке ДринеЈавни позив JN 2100 0127 2023
Конкурсна документација JN 2100 0127 2023
25.8.2023.
1 - 10
 

​​

​​

Top