ХЕ Кокин Брод

​​​

На платоу Думбелског брда, у општини Нова Варош, изграђен је слободан бетонски прелив састављен од четири чуна, висине 64 метара и преко прелива бетонски мост за повезивање два дела бране. Други део конструкције бране је од земље у коју је уграђено око 2.650.000м3 земље и камена. Та огромна маса зауставила је Увац и створила језеро дуго око 26км.

На овом градилишту радило је око 1500 људи и све је било механизовано, али и упркос  томе, током изградње своје животе изгубило је 15 радника.

Кроз тело бране пробијен је доводни тунел, пречника 3,9м, за прибранску ХЕ „Кокин Брод“. Дуг је 267м и служи за довод воде из акумулационог језера у централу на десној обали Увца.

Акумулација Кокин Брод, протеже се дуж реке Увац и запремине је 250 милиона м3.

Машинска зграда смештена је на десној обали Увца, низводно од бране „Кокин Брод“. У њој су смештене две турбине, са вертикалним осовинама директно спојеним са генератором. Командна просторија електране налази се уз машинску салу. Разводно постројење од 110kV налази се непосредно уз машинску зграду.

На овом градилишту радило је око 1500 људи и све је било механизовано, али и упркос  томе, током изградње своје животе изгубило је 15 радника.

Од 1961.године село Кокин Брод више не постоји. Пуњењем акумулације настало је ново, најмлађе, Златарско језеро на чијим обалама су сада нове куће, продавнице и ресторани. После пуњења језера, пет села нововарошке општине потпуно су одсечена од центра своје Општине, јер је висећи мост у Пуљцима остао 20м под водом. Тадашње предузеће „Лимске хидроелектране“ изградило је два нова висећа моста, у Пуљцима и Павловића броду, као и прилазни пут.

Марта 1962. године пуштена је у рад ХЕ „Кокин Брод“. Пуштањем у рад и друге електране на Увцу, завршени су сви главни радови на објектима хидросистема „Кокин Брод – Бистрица“.


Top