МХЕ Врело

​Река Врело извире из моћног извора који формира речни ток. На прилазу Дрини у коју се улива, прави изузетно атрактивне слапове, после којих се преко стрмог одсека стропоштава у Дрину. Врело је најкраћа река у Србији. Дужина тока је 365 метара па је у народу називају Река Година.

Мала Хидроелектрана  „Врело“ налази се у месту Перућац. Изграђена је и пуштена у погон на истоименој реци, притоци реке Дрине 27. новембра 1927. године. Њен идејни творац био је професор Миладин Пећинар. Ниска брана са преливним пољем подигнута је испод моста којим се пружа пут Перућац – Бајина Башта. Са њене десне стране је улазна грађевина, а од њене решетке деривациони канал дужине 60м којим се вода из реке преко косог цевовода, одводи у електрану. На првом спрату налази се турбина, а снага се преко каиша преноси на  асинхрони генератор који је на другом спрату. На истој етажи је смештен турбинки регулатор и командно управљачки орман са енергетском опремом.  

Мини хидроелектрана радила je све до 1959. када је због учесталих кварова и дотрајалости опреме обустављен њен даљи рад. У периоду 1985-1986 године извршена је модернизација комплетне елекртомашинске опреме и машинске зграде. Поновно везивање на дистрибутивну мрежу обављено је 27. новембра 1986.године, на 60. годишњицу њеног првог пуштања у рад.

Основне техничке карактеристике МХЕ Врело:

  • Инсталисани проток 0,75 m3/s
  • Инсталисана снага 60 kW
  • Франсис турбина
  • Просечна годишња производња 480 000 kWh
  • Бруто пад 17,01 m.


Top