Организационе јединице

​​​​​​​

У оквиру Огранка „Дринско-Лимске ХЕ“ послују четири Oрганизационе целине са девет хидроелектрана.

„Хидроелектране Бајина Башта“ са две хидроелектране: ХЕ „Бајина Башта“ и РХЕ „Бајина Башта“;  „Лимске ХЕ“ са четири хидроелектране: ХЕ „Бистрица“, ХЕ „Потпећ“, ХЕ  „Увац“ и ХЕ „Kокин Брод“; Хидроелектрана „Зворник“;  и ХЕ „Електроморава“ са две хидроелектране: ХЕ „Међувршје“ и ХЕ „Овчар Бања“​. У оквиру Огранка су и  две мале хидроелектране: „Радаљска Бања“ и „Врело“, као и једна фотонапонска електрана у Заовинама „Брана Лазићи“.

Седиште Огранка је у Бајиној Башти.

Top