Контакт

​​​

Oгранак „Дринско-Лимске хидроелектране Бајина Башта

Управна зграда - Трг Душана Јерковића бр. 1, 31 250 Бајина Башта

031 590 900 централа

031 590 950 централа Перућац


„Лимске ХЕ

Управна зграда - Трг Војводе Бојовића бр. 4, 31 320 Нова Варош

033/61-645 централа

 

ХЕ „Зворник

Краља Петра I бр. 40, 15 318 Мали Зворник

015/472-840 централа

 

ХЕ „Електроморава

Управна зграда - Господар Јованова 24, 32 000 Чачак

032/321-735 централа​

 


 


Top