Пословодство Дринско-Лимске ХЕ

​​​​​​​​​​​​​​​

ЕПС АД БЕОГРАД

ОГРАНАК  „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта

 

Директор за производњу енергије

Душан Тришић

Tел: 031/590-955

Фаx: 031/862-752

e-mail:dusan.trisic@eps.rs

​ 

Помоћник директора за корпоративне послове

​Предраг Петровић

Тел: 590-946

Факс: 864-354

e-mail:predrag.petrovic@eps.rs


Директор за финансијске послове

Зорица Јовановић

Тел: 590-922

Факс: 864-354

e-mail:zorica.jovanovic@eps.rs

 

„ХЕ Зворник“  Мали Зворник

Директор

Гојко Бајић

​Tел: 015/471-533

Факс: 015/471-847

e-mail:gojko.bajic@eps.rs

 

„ХЕ Лимске“  Нова Варош

Директор

Предраг Шапоњић

Тел: 033/61-689

Факс: 033/61-169

e-mail:predrag.saponjic@eps.rs

 

„ХЕ Електроморава“ Чачак

Директор

Петар Домановић

Тел: 032/321-735

Факс: 032/321-717

e-mail:petar.domanovic@eps.rs


Top