Пословодство Дринско-Лимске ХЕ

​​​​​​​​​​​​​

ЕПС АД БЕОГРАД

ОГРАНАК  „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта

 

Директор за производњу енергије

Душан Тришић

Tел: 031/590-955

Фаx: 031/862-752

e-mail:dusan.trisic@dlhe.rs

​ 

Помоћник директора за корпоративну подршку за организациона питања

​Предраг Петровић

Тел: 590-946

Факс: 864-354

e-mail:predrag.petrovic@dlhe.rs


Директор за финансијске послове

Зорица Јовановић

Тел: 590-922

Факс: 864-354

e-mail:zorica.jovanovic@dlhe.rs

 

„ХЕ Зворник“  Мали Зворник

Директор

Гојко Бајић

​Tел: 015/471-533

Факс: 015/471-847

e-mail:gojko.bajic@dlhe.rs

 

„ХЕ Лимске“  Нова Варош

Директор

Предраг Шапоњић

Тел: 033/61-689

Факс: 033/61-169

e-mail:predrag.saponjic@dlhe.rs

 

„ХЕ Електроморава“ Чачак

Технички директор

Милан Благојевић

Тел: 032/321-735

Факс: 032/321-717

e-mail:milan.blagojevic@dlhe.rs


Top