МХЕ Радаљска Бања

​Мала хидроелектрана „Радаљска Бања“ је акумулациона електрана и налази се у нетакнутој природи истоименог лечилишта, на реци Радаљ, на око 10км удаљености од магистралног пута Лозница – Мали Зворник. Нето пад електране је 75,35 метара са максималним протоком од 400 l/s. Изградња МХЕ започета је 1982.године, а у пробни рад је пуштена 1995. године. Крајем 1997. године извршен је технички пријем и дата дозвола за рад. Инсталисана снага електране је 250kW. Електрана је 2012. године решењем Министарства за инфраструктуру и енергетику Републике Србије стекла статус повлашћеног произвођача електричне енергије.

Top