Основни подаци

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта послује у оквиру ЕПС АД.

Седиште Огранка је у Бајиној Башти.

Основна делатност Огранка је производња електричне енергије.


 


 

Top