Основни подаци

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Огранак „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта један је од седам огранака које послују у оквиру матичног предузећа ЈП „Електропривреда Србије“.

Седиште Огранка је у Бајиној Башти.

Основна делатност Огранка је производња електричне енергије.

У складу са статусним промената предвиђеним Програмом реорганизације ЈП Електропривреда Србије, на који је Влада Србије дала сагласност 27. новембра 2014. године матичном јавном предузећу  „Електропривреда Србије“​ од  1. јула 2015. припојена су привредна друштва за производњу угља и енергије Хидроелектране Ђердап, Дринско-Лимске хидроелектране, ЕПС Обновљиви извори, Термоелектране Никола Тесла, Термоелектране-копови Костолац, Панонске Термоелектране-Топлане и Рударски басен Колубара.

Матично предузеће ЈП ЕПС од 1. јула је и оснивач зависног привредног друштва ЕПС Дистрибуција, који чине досадашња привредна друштва Електровојводина, Електродистрибуција Београд, Електросрбија, Југоисток и Центар.


 


 

Top