ХЕ Бајина Башта

​​​​​​

Проточна „Хидроелектрана Бајина Башта“ у Перућцу највећи је хидроенергетски пројекат саграђен на реци Дрини, а пуштена је у рад 27. новембра 1966. године.

Од Шћепан поља, где Дрина настаје од река Пиве и Таре, па до Раче босанске, на свом кривудавом току дуга је 346 км.

Река Дрина, према количинама воде, падовима и облику слива, може се поделити на три дела:
Горњи ток, од Шћепан поља до ушћа Лима, веома погодан за енергетско коришћење.
Средњи ток, од ушћа Лима до Зворника, такође погодан за енергетско коришћење.
Доњи ток, простире се од Зворника до ушћа у Саву и у погледу енергетског коришћења водене снаге нема онакав значај као средњи и горњи ток.

Идејом о градњи објеката на Дрини још пред Други светски рат бавио се наш познати стручњак инж. Миладин Пећинар са сарадницима. Он је тада израдио предлог изградње хидроенергетског постројења, управо на профилу који је касније и усвојен.

Када је Дрина преграђена браном дугом 460 метара и високом 90 метара, створено је Перућачко језеро  које досеже све до Вишеграда и Андрићеве На Дрини Ћуприје. Перућачко језеро je акумулационо језеро које се водом снабдева из реке Дрине, површине око 12,5 км² при коти нормалног успора, укупне запремине 345x106м³ воде, а дубине до 60 метара. Дужина акумулационог базена при максималном успору  износи 55 км, најмања ширина је око 150 метара, а највећа ширина око 1000 метара. Средина језера представља границу између Републике Српске, БиХ и Републике Србије.

Почетком јуна 2009. године, односно након 42,5 године рада,  започели су радови на ревитализацији четири агрегата ХЕ „Бајина Башта“. Ревитализацијом, која је трајала наредних пет година, инсталисана снага ХЕ „Бајина Башта“ повећана је  за додатних 54 MW. Инсталисана снага генератора је 105 MW, док је снага блок трансформатора 112 MVA. Ревитализација је обухватила и систем управљања, локалну команду, електричне заштите, турбинску опрему, поља агрегата разводног постројења 220 kV са проширењем, сопствену потрошњу електране.

За 40 година рада ХЕ „Бајина Башта" произвела је преко 76 000 GWh електричне енергије. Погонска спремност је, захваљујући изузетно стручном одржавању, на високом нивоу.


Top