ХЕ Овчар Бања и ХЕ Међувршје

​​

Идеја о градњи хидроелектрана у Овчарско – Кабларској клисури доста је стара. Према сачуваној документацији 26. априла 1901. године стручна комисија и заинтересовани инвеститор изашли су на терен и утврдили могућност градње овог објекта. Услови су били добри јер велики поводањ који се десио на Морави 1896. године на самом улазу у Овчарско – Кабларску клисуру, одроњавањем десне обале направио је брану и остварио знатан пад на релативно малој дужини реке. Требало је подићи мању брану и прокопати тунел и услови за хидроцентралу били би обезбеђени.

Одмах након завршетка Другог светског рата концепција о коришћењу потенцијала Западне Мораве у Овчарско – Кабларској клисури проширена је на цео потез, тако да је поред деривационе електране у Овчар Бањи планирана и прибранска низводна електрана у Међувршју. Величина обе електране је 6 и 7 МW на укупном паду од 40м. После завршетка најнеопходнијих истраживања и припрема отпочели су радови 1. јула 1946.год у Овчар Бањи а 1947. године у Међувршју.

Радови су извођени сукцесивно тако да је први агрегат у ХЕ „Овчар Бања“ укључен на мрежу 31. августа 1954. године, а последњи у ХЕ „Међувршје“ 15. маја 1957. године, чиме је коначно изграђена и монтажа завршена.

Од тада електрана непрекидно ради са просечном годишњом производњом 60 милиона кwх електричне енергије.

Приликом велике поплаве на Западној Морави, 13. маја 1965. године обе електране биле су потпуно поплављене, а бране оштећене. Тада електрана, због чишћења и поправки, није радила скоро годину дана.

„Електроморава“ као најстарија хидроелектрана, прва је у ЈП ЕПС у којој је урађена ревитализација електромашинске опреме. Одлуку о ревитализацији донео је управни одбор ЈП ЕПС, а потврдила га је Влада Републике Србије 26. јула 2006.године.

Радови на терену почели су у мају 2008. године у „Овчар Бањи“, а завршени средином децембра 2010. године у „Међувршју“, а извођени су сукцесивно, агрегат по агрегат. Обим радова на ревитализацији био је велики. Замењено је око 95% електромашинске опреме турбине и генератора, док је остала електроопрема у потпуности замењена.

У марту 2014. године уграђен је трећи, додатни агрегат у ХЕ „Међувршје“ који има снагу од 600 киловата и чија је просечна годишња производња електричне енергије 1,7 милиона киловат-сати. Улога овог агрегата је да узима део воде из акумулације кад су велике воде правећи додатне киловате, а у времену ниског водостаја кроз овај агрегат обезбеђује се биолошки минимум, такође правећи додатне киловате.

Ревитализацијом, снага ХЕ „Електроморава“ повећана је за 25%, а адекватно томе и производња. Сада обе електране имају укупну снагу 18 МW са инсталисаним протоком од 50м3/с.
Top