ХЕ Потпећ

​​Радови на хидроелектрани „Потпећ“ на реци Лим, почели су по већ урађеним пројектима. Изградња бетонске бране високе 46м и дугачке 216м, почела је 1964. године, а завршена 1966. године. Упоредо су грађени и други објекти: машинска и командна зграда, прилазни путеви машинској згради, разводно постројење од 110 киловолти, трафо – плато, излазна вада и регулација низводног дела корита Лима, а касније и другог разводног постројења од 35 киловолти.

У току градње, Лим је два пута плавио градилиште. Река је у свом рушилачком налету пробила насип и поплавила темеље загата, у канал нанела муљ и причинила велику материјалну штету. Упркос свим тешкоћама, људи су присилили реку да тече новим коритом.

ХЕ „Потпећ“ званично је започела редовну производњу 1967. године. Вода Лима, акумулирана у језеру испред бране, кренула је на лопатице турбина. Далеководом високог напона, који повезује три републике – Србију, Босну и Херцеговину и Црну Гору – потекли су први киловати са Лима.

Вештачким језерима, хидроцентралама, бранама, далеководима, насељима, путевима... измењен је рељеф готово целог краја између Лима и Увца.


Top