Друштвено одговорно пословање

Д​руштвено одговорно пословање засновано је на поштовању закона, транспарентном пословању, инвестирању у кадрове, заштити животне средине, високим стандардима квалитета рада и увођењу система квалитета.  Сарадњу са друштвеном заједницом остварујемо кроз помоћ установама и институцијама које брину о развоју духа и здравља људи, а то су Дом здравља „Евелина Хаверфилд“  Бајина Башта, све основне и средње школе на подручју наше општине, Црвени крст и градска библиотека „Милош Требињац“, Црквена општина Бајина Башта, удружења грађана. Наша улагања усмерена су на омогућавање квалитетнијег образовања,  медицинске заштите и здравог живота у локалној заједници.

Огранак „Дринско-Лимске хидроелектране“ донатор је културних и спортских манифестација и пројеката од значаја за рад месних заједница, школа, хуманитарних организација и спортских клубова. „Дринско-Лимске хидроелектране“, помогло је, између осталог, одржавање традиционалних манифестација у нашем крају: Међународни дечији музички фестивал „Лира“, Еко камп Покрета горана Србије, Дринску регату, Духовне свечаности „Дани Раче украј Дрине“, едукативна предавања о развијању свести и превенцији болести.​

Треба напоменути да сваки произведени киловат хидроелектричне енергије значи мање ангажовање електрана које користе фосилна и нуклеарна горива.

 

Top