Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде. Јавне набавке

ЈНГ 2100/0179/2022 - Редовни прегледи, испитивања, сервисирање и провера техничке исправности против-пожарних апарата и хидрантске мреже

​​

​​

Top