Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде. Јавне набавке

ЈН 2100/0036/2023-Ф1- Вентили за потребе огранка Дринско-Лимске ХЕ, Фаза 1 - Вентили за ХЕ Бајина Башта

​​

​​

Top