Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде. Јавне набавке

ЈН 2100/0123/2022 - Редовно и интервентно одржавање система за континуални мониторинг магнетног флукса и зазора генератора ХЕ Бајина Башта

​​

​​

Top