Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде. Јавне набавке

ЈН 2100/0105/2024-Ф4 - Одржавање објеката у Огранку ДЛХЕ, Фаза 4 – Израда хидроизолације крова управне зграде ХЕ Електроморава

​​

​​

Top