Модернизације за бољи и успешнији ЕПС

29.11.2023.
Представљени најважнији пројекти на Сајму енергетике


На новом порталу ЕПС „Увид у рачун“ за 27 дана регистровано је 250.000 корисника и 38.000 уплата - рекла је Јадранка Ристић, директор Дирекције за јавно снабдевање, на представљању „Електропривреде Србије“ првог дана 18. Међународног сајма енергетике. - Портал је покренут 1. новембра и резултат је модернизације и унапређења пословног система. Омогућава брз и једноставан приступ е-рачуну одмах по формирању, као и безбедно и брзо плаћање без одласка у пошту или банку.

Она је објаснила да су на порталу доступне архиве рачуна и уплата из претходне три године. Ристић је најавила да ће се портал и даље унапређивати, корисници ће моћи да поднесу приговор, план је да буде доступан и на енглеском језику, а ради се и на увођењу апликације.

О развоју и значају пројекта реверзибилне хидроелектране „Бистрица“ говорио је Александар Јаковљевић, директор Сектора за стратегију, који је истакао да је реверзиблна „Бистрица“ веома важна због све већег будућег учешћа варијабилних обновљивих извора. Он је објаснио да су у току израда Идејног пројекта и Студије оправданости, као и Студија о процени утицаја на животну средину и Студија непокретног културног наслеђа.

- Реверзибилна ХЕ „Бистрица“ је стратешки пројекат од националног интереса у погледу остваривања циљева даљег развоја и интеграције варијабилних обновљивих извора (ветар, солар) и декарбонизације производног микса Србије – рекао је Јаковљевић.

Досадашње резултате у сарадњи са купцима-произвођачима представила је Ивана Ђорђевић, директор Сектора за управљање купцима-произвођачима у „ЕПС Снабдевању“.

- Од марта прошле године до данас закључили смо више од 2.700 уговора, од тога 2.000 са домаћинствима, а 700 са правним лицима – објаснила је Ђорђевић. - У току ове године инсталисана снага производних капацитета повећана је три пута у односу на прошлу годину и сада је 37 МW.

Она је нагласила да је важно да будући купац-произвођач уради анализу својих потреба и да улагања у панеле прилагоди да производња производног објекта на годишњем нивоу буде прилагођена годишњој потрошњи.

Александар Челебић, руководилац службе за ревитализацију ХЕ „Ђердап 1“, објаснио је како се радила ревитализација наше највеће хидроелектране, са посебним освртом на побољшање техничких карактеристика хидро турбина. Зато данас „Ђердап 1“ има већу производњу и бележи производне рекорде. Марко Мандић, руководилац кључних инвестиционих пројеката 1 из Сектора за кључне инвестиционе пројекте, представио је пројекте изградње постројења за отпадне воде у ТЕНТ Б и регулације реке Пештан. Према речима Мандића, постројење за отпадне воде омогућиће адекватно решавање и управљање отпадним водама у ТЕНТ Б, као и испуњавање свих норми из европског, српског и локалног законодавства у погледу емисије отпадних вода.

Врх