Javne nabavke

Profil naručioca

Objave javnih nabavki možete pratiti i preko Portala javnih nabavki Portala javnih nabavki .

Za javne nabavke koje se sprovode po Zakonu o javnim nabavkama važećem od 01.07.2020. godine, naručilac EPS AD​ će na svojoj internet stranici objavljivati Javni poziv / obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. Konkursnu dokumentaciju i ostala dokumenta objavljivaće u skladu sa Zakonom na Portalu javnih nabavki. Molimo zainteresovana lica da javne nabavke po objavljenim Javnim pozivima prate na Portalu javnih nabavki.

Sve nabavke objavljene pre 01.01.2019. godine možete pogledati ovde.

Spisak negativnih referenci možete pogledati ovde.

Odluka o prodaji produkata sagorevanja i odsumporavanja u Ogranku TENT i TE-KO Kostolac

Adrese e-poste za prijem elektronskih faktura od 1. maja


 

JN 1000/0504/2019 (4182/2019) MHE Ispitivanje i kontrola ugrađene elektro i upravljačke opreme u postojećoj MHE Moravica u toku probnog rada

 • Drugo pojašnjenje za JN10000-504-2019 (4182-2019)
   preuzmite
 • Poziv za podnosenje ponude JN1000-0504-2019 (4182-19)
   preuzmite
 • Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 1000-0504-2019 (4182-19)
   preuzmite
 • Odluka o dodeli ugovora JN 1000-0504-19 (4182-19)
   preuzmite
 • Prva pojašnjenja za JN10000-504-2019 (4182-2019)-1
   preuzmite
 • Konkursna dokumentacija JN100005042019 (41822019) sa kolicinama 26022020
   preuzmite

​​

Top