Javne nabavke

Profil naručioca

Objave javnih nabavki možete pratiti i preko Portala javnih nabavki Portala javnih nabavki .

Za javne nabavke koje se sprovode po Zakonu o javnim nabavkama važećem od 01.07.2020. godine, naručilac JP EPS će na svojoj internet stranici objavljivati Javni poziv / obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva. Konkursnu dokumentaciju i ostala dokumenta objavljivaće u skladu sa Zakonom na Portalu javnih nabavki. Molimo zainteresovana lica da javne nabavke po objavljenim Javnim pozivima prate na Portalu javnih nabavki.

Sve nabavke objavljene pre 01.01.2019. godine možete pogledati ovde.

Spisak negativnih referenci možete pogledati ovde.

Odluka o prodaji produkata sagorevanja i odsumporavanja u Ogranku TENT i TE-KO Kostolac
 

JN 3000/0026/2022 (973-2022) - Nabavka ambalaže za opasne materije (otpad) u skladu sa zahtevima АDR - TENT А Obrenovac, TENT B Ušće, TE Kolubara Veliki Crljeni i TE Morava Svilajnac

  • Javni poziv - sektorski narucilac (56) 973-2022
     preuzmite
  • Ispravka
     preuzmite
  • Javni poziv - sektorski naručilac - prečišćeni tekst (55)
     preuzmite

​​

Top