Основни подаци

​​​

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ највећа је компанија у Србији, привредни и енергетски ослонац земље. Основне делатности ЈП ЕПС су производња, снабдевање и трговина електричном енергијом.
ЕПС је у потпуности посвећен остварењу своје мисије, а то је сигурно снабдевање купаца електричном енергијом, под тржишно најповољнијим условима, уз стално подизање квалитета услуга, унапређење бриге о животној средини и увећање добробити заједнице у којој послује.
ЕПС настоји да буде друштвено одговорна, тржишно оријентисана и профитабилна компанија, конкурентна на европском тржишту и са значајним утицајем у региону, препозната као поуздан партнер домаћим и међународним компанијама.

Профил компаније

Организација:
Оснивач ЈП ЕПС је Република Србија, и права Оснивача остварује Влада Републике Србије. Органи Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ су Надзорни одбор и директор. Надзорни одбор и директора именује Влада Републике Србије. ЈП ЕПС има седам извршних директор​а које бира директор.
​Привредно друштво „ЕПС Трговање" д.о.о. Љубљана, основано је 1. јула 2014. као прво ПД које је ЈП ЕПС основао у иностранству ради трговине електричном енергијом.
ЈП ЕПС је вертикално организовано предузеће, које има оснивачка права у два зависна привредна друштва и три јавна предузећа на Косову и Метохији. Од јуна 1999. године ЕПС није у могућности да управља својим капацитетима на Косову и Метохији. 

Статут ЈП ЕПС

Top