Термоелектране - топлане

​„Панонске термоелектране-топлане“ д.о.о Нови Сад (Панонске ТЕ-ТО) од 1. јула 2015. ради и послује у оквиру  „Електропривреда Србије“ као Огранак и производи електричну енергију за потребе електроенергетског система Србије, топлотну енергију за потребе градских топлана у Новом Саду, Зрењанину и Сремској Митровици, и технолошку пару за потребе индустрије.

Постројења производе енергију у савременом, когенрацијском процесу, који омогућава уштеду примарног горива - природног гаса или мазута до 25 % у односу на одвојену производњу струје и топлоте. Укупна инсталисана снага износи 403 MW за производњу електричне енергије, 505 MW (t) за производњу топлотне енергије, 830 t/h (тона по сату) технолошке паре за процесну индустрију.

Top