Термоелектране

​​​​

Укупна снага осам термоелектрана у којима ради 25 блокова је 5.171 МW. Погонско гориво је лигнит.
Максимална годишња производња електрана којима управља ЕПС, посматрано од 1990. године, остварена је 2013. године - 37.433 GWh електричне енергије.
*Од 1. јуна 1999. године ЕПС не управља капацитетима на подручју Косова и Метохије.

У саставу „Термоелектране Никола Тесла" су:
ТЕ Никола Тесла А (са 6 блокова) 1.766 МW инсталисане снаге
ТЕ Никола Тесла Б (са 2 блока) 1.300 МW​ инсталисане снаге
ТЕ Колубара (са 5 блокова) 239 МW​ инсталисане снаге
ТЕ Морава (са једним блоком) 125 МW​ инсталисане снаге

Огранак „Термоелектране Никола Тесла“ је највећи произвођач електричне енергије у Југоисточној Европи. Има 14 блокова чија је укупна инсталисана снага 3.430 МW. 
ТЕНТ годишње произведе више од 50% електричне енергије у Србији. Највећи блокови се налазе у ТЕ „Никола Тесла Б". То су блокови Б1 и Б2, са по 650 МW расположиве снаге.

У термоелектранама „Колубара” и „Морава” производи се у просеку 1.241 GWh, што чини 3% производње ЕПС-а.​

У саставу ТЕ „Костолац А и Б“су:
ТЕ Костолац А (са 2 блока) 310 МW​ инсталисане снаге
ТЕ Костолац Б (са 2 блока) 697 МW​ инсталисане снаге
ТЕ „Костолац А и Б“ годишње произведу 5.989 GWh, што чини 17% прoизвoдњe електричне енергије EПС-a, а све то је омогућено инсталисаном снагом од 1.007 МW. 

Top