Безбедност и здравље на раду

​​Безбедност и здравље на раду запослених је приоритет у управљању људским ресурсима. Свесни да радимо тешке послове, проценили смо ризике сваког радног места да би спречили настанак повреда на раду . Наш циљ је да у томе будемо најбољи.

Ради остваривања безбедности и здравља на раду утврђујемо и спроводимо превентивне активности. Оне се односе на примену савремених техничких, ергономских, здравствених, образовних, социјалних, организационих и других мера и средстава за отклањање ризика од повреда запослених. У свим привредним друштвима спроводимо превентивне и периодичне прегледе и испитивање опреме за рад и услова радне средине. Сталну бригу посвећујемо и опреми за личну заштиту на раду. У свим организационим деловима подједнако редовно организујемо периодичне систематске и контролне специјалистичке здравствене прегледе. Пратимо здравље запослених и подстичемо њихову рехабилитацију и рекреацију..

Top